Händelser

Företaget bildades 1997 och började bygga och skapa en Skadeverkstad som stod klar att öppna Januari 1998 , man var då tre sysselsatta. Kraven var höga , hela branschen genomgick en certifiering för att säkerställa rätt utrustning och kvalitet samt god arbetsmiljö.

Från början var företagets lokal yta 500 kvm , vi har genom åren haft möjlighet att få tillgång till mer lokalyta och idag har företaget 1350 kvm , efterfrågan på skadereparationer från branschen och kunders behov har legat till grund för utvecklingen att kunna investera vidare.

Under åren tills nu har samarbetet med Försäkringsbolag och externa verkstäder utökats , och vi är idag s.k. underverkstad till ett flertal bilmärken , och antalet sysselsatta har ökat till tio personer

2016 var vi nominerade till Årets Billackering - Vi vann inte då, men påföljande år 2017 vann vi priset
Årets Skadeverkstad 2017.