Kvalitetskontroll

Kontrollerad Skadeverkstad

Vi är också en s.k. Kontrollerad Skadeverkstad (även kallat "gröna punkten") där Svensk Bilprovning (SBP) gör stickprovskontroller på utförda arbeten för att säkerställa reparationskvalitén. Samt kontrollerar logistik och adm. på företaget

LUPIN

Inom Länsförsäkringar finns det en klassning av verkstäder 1 och 2 verkstad , vi har blivit Godkända Klass 1 verkstad vilket innebär att vi är en komplett skadeverkstad och Godkänd av Länsförsäkringar

DEKRA

Länsförsäkringar utför även stickprov på de reparationer som utförs på vår anläggning för att säkerställa reparations kvalitén m.m

Medlem i MRF och aktoriserad bilplastreparatör

Självklart är vi också medlem i Motorbranschens Riksförbund (mrf) och följer deras för branschen uppsatta riktlinjer. detta innebär bl.a reparationsgarantier på utfört arbete m.m. vilket innebär en trygghet för dig som kund.

Vi är också aktoriserad bilplastreparatör och medlem i MRF Bilplastteknik. Av miljöskäl är det idag vanligare med reparation av bilplast jämfört med tidigare.

Miljövänligt lackeringssystem och återvinning

Då vi värnar om miljön försöker vi hela tiden följa den tekniska utvecklingen inom lackering. Därför använder vi oss enbart av godkända och miljöanpassade produkter i vårt lackeringasarbete. Alla färgrester och plastprodukter lämnas dessutom till återvinning.

Vi är också en Kontrollerad Skadeverkstad KSV / If Certifierade som utför löpande stickprovskontroller på utförda arbeten för att säkerställa reparationskvaliteten, även Logistik och adm. på företaget går man igenom

Länsförsäkringar och Folksam utför även stickprov i efterhand på de reparationer som utförs på vår anläggning för att säkerställa reparations kvalitén m.m.

Alla dessa Certifieringar och löpande kontroller tillsammans med MRF gör att vi följer alla tänkbara riktlinjer och krav både från myndigheter och organisationer vilket ger en trygghet för Dig som kund .